This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 41.60 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Blog c.andrushevka, Zhytomyr
Online oversætte

Internet reklame UBU
Statistikker for stedet


Besøgende til sidst 24 timerПро Андрушівський бюджет на 2010 år

Андрушівська районна рада ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2010 рік в сумі 87757,182 ths. USD., herunder. обсяг дотації вирівнювання в сумі 49755,5 ths. USD., обсяг додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 463,9 ths. USD., обсяг субвенції з державного бюджету в сумі 27802,9 ths. USD., іншої субвенція з обласного бюджету в сумі 26,5 ths. UAH. та коштів, що надходять до районного бюджету з міського бюджету в сумі 436,094 ths. UAH. Обсяг доходів загального фонду районного бюджету визначено в сумі 83846,682 ths. USD., спеціального фонду районного бюджету -3910,5 ths. UAH. (додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2010 рік у сумі 87757,182 ths. UAH. в тому числі обсяг видатків загального фонду районного бюджету в сумі 83846,682 ths. UAH. та видатків спеціального фонду бюджету — 3910,5 ths. UAH. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).

3. Установити розмір оборотної касової готівки районного бюджету в сумі 600,0 ths. UAH.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (див. додаток № 4, таблиця) på 2010 år:

4.1. Дотації вирівнювання сільським, селищному бюджетам у сумі 11398,047 ths. UAH.

4.2. Коштів, що передаються до районного бюджету, в сумі 436,094 ths. UAH.

5. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету згідно із додатком № 4 до цього рішення. Установити, що перерахування коштів, що передаються до районного бюджету, здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду міського бюджету, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів згідно із додатком № 4 до цього рішення. Перерахування коштів недоотриманої суми дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету, проводиться не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

6. Установити обсяг повернення кредитів до районного бюджету в сумі 1,5 ths. UAH. та розподіл надання кредитів з районного бюджету в сумі 1,5 ths. UAH. I den 2010 år (додаток № 5).

7. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2010 рік у сумі 68,894 ths. UAH.

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2010 рік за їх економічною структурою відповідно до статті 27 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».

9. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2010 року додатковий розподіл та перерозподіл видатків, які фінансуються за рахунок субвенцій з Державного бюджету та обласного бюджету з наступним затвердженням районною радою.

10. I henhold til artikel 50 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», надати право районній державній адміністрації отримувати: — в Головному управлінні Державного казначейства України в Житомирській області позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду районного бюджету; — від Міністерства фінансів України середньострокові позики за результатами виконання районного бюджету на суму невиконання розрахункового обсягу доходів на 2010 år, що врахований при визначенні міжбюджетних трансфертів.

11. Розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання в натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань. Розпорядникам бюджетних коштів при виконанні бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну, теплову енергії, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, недопускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів і послуг.

12. Розпорядники коштів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання у 2010 år, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України, в обсягах, що не перевищують суми бюджетних призначень, визначених у додатку № 3 до цього рішення.

13. У процесі виконання районного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету фінансове управління райдержадміністрації здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків бюджету, а перерозподіл бюджетних призначень між кодами тимчасової класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету здійснюється лише за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету і комунальної власності.

14. Надати право районній державній адміністрації в особі фінансового управління райдержадміністрації проводити фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету в межах зареєстрованих в органах Державного казначейства України фінансових зобов’язань.

15. Затвердити розпорядження голови райдержадміністрації від 05.05.10 år ingen. 179 «Про здійснення розрахунку міжбюджетних трансфертів».

16. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Formand for District Council i. B. Špakìvskij
НОВИНИ АНДРУШІВЩИНИ


Internet reklame UBU

Internet reklame UBU
hjemmeside 9 fra 10 på grundlag af 65 evalueringer. 38 brugeranmeldelser.