This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 32.50 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Blog c.andrushevka, Zhytomyr
Online oversætte

Internet reklame UBU
Statistikker for stedet


Besøgende til sidst 24 timerOm gennemførelsen af budgettet for distriktet 2010 år

Завдяки праці органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, податківців, а також господарюючих суб’єктів, які спільно дбали про пошуки наповнення бюджетів, til den generelle fond af distriktet budgettet for det regnskabsår, der er modtaget 9724,2 ths. USD., dvs., omgå alle snublende-stenene, плановий показник Міністерства фінансів України за цей період виконано на 111,1%.
Найбільший приріст надходжень до загального фонду районного бюджету у 2010 år, в порівнянні з попереднім роком, досягнуто із податку з доходів фізичних осіб — på 1734,3 ths. UAH. У структурі надходжень 2010 року провідне місце належало податку з доходів фізичних осіб, питома вага якого становить 82 відсотки від загальної суми одержаних районним бюджетом доходів. Його отримано 9055,4 ths. UAH. Надходження плати за землю становили 573,9 ths. USD., Hvad er 92,6 ths. UAH. mere, ніж у попередньому році. До спеціального фонду районного бюджету у звітному періоді надійшло 824,6 ths. USD., Hvad er 155,17 відсотка до планових призначень. Видатки загального фонду районного бюджету за 2010 år udgjorde 83183,5 ths. USD., що перевищує відповідний показник 2009 року на 17309 ths. USD., eller på den 20,1%. Наявні ресурси районного бюджету спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статті 43 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та про внесення змін до деяких законодавчих актів України. На утримання закладів соціально-культурного призначення спрямовано 52,7 відсотка обсягу видатків загального фонду районного бюджету, eller 45454,6 ths. UAH. Найбільшу питому вагу, dvs. 70,2 %, становлять видатки на утримання установ та проведення заходів у галузі „Освіта”, на яку спрямовані кошти в сумі 31915,5 ths. USD., Hvad er 4678,9 ths. UAH. більше показника 2009 p. На галузь «Охорона здоров’я» спрямовано кошти в сумі 10693,3 ths. USD., що також більше показника 2009 року на 846,4 ths. UAH. На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 24635,3 ths. USD., eller på den 6390,5 ths. UAH. mere, ніж у 2009 år. По установах культури проведені видатки становлять 2502,0 ths. USD., Hvad er 750,6 ths. UAH. mere, ніж у 2009 år. На проведення заходів із фізичної культури і спорту спрямовано 307,2 ths. UAH. Для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування (District Council) спрямовано кошти у загальній сумі 837,9 ths. UAH. Аналізуючи виконання районного бюджету в розрізі напрямків використання коштів, необхідно, Først og fremmest, відзначити пріоритетне їх спрямування на виплату заробітної плати з нарахуваннями, на що витрачено 36631,7 ths. USD., eller på den 5433,7 ths. UAH. mere, ніж у 2009 år. На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно 1341,6 og 531,0 ths. UAH. Значну суму коштів, а це 2923,3 ths. USD., i 2010 році із загального фонду бюджету спрямовано на капітальні видатки. Derudover, на придбання предметів і матеріалів та на надання послуг використано 60,3 ths. UAH. На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг спрямовано 4725,5 ths. USD., Hvad er 204,8 ths. UAH. більше відповідного показника 2009 p. По спеціальному фонду районного бюджету проведено видатків на загальну суму 5474,4 ths. гри. I 2010 році з Державного до районного бюджету надійшло 49755,5 ths. UAH. дотації вирівнювання, що в повному обсязі відповідає запланованому річному показнику. На проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, lokalråd og landdistrikter, Township, міських голів надійшло субвенції з Державного бюджету 1214,0 ths. UAH. До районного бюджету надійшло субвенцій з Державного бюджету по загальному і спеціальному фонду бюджету на загальну суму 27952,5 ths. USD., herunder: — на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям — 21865,7 ths. USD.; — надання пільг і субсидій населенню — 4654,4 ths, USD.; — на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «Гроші ходять за дитиною» — 413,3 ths. UAH. Публічне представлення звіту про виконання районного бюджету за 2010 рік у розрізі економічної класифікації відбулося на засіданні сесії районної ради при затвердженні звіту про виконання районного бюджету за 2010 år.

Ніна Суботенко,
начальник фінуправління райдержадміністрації


Internet reklame UBU

Internet reklame UBU
hjemmeside 10 fra 10 på grundlag af 69 evalueringer. 35 brugeranmeldelser.