This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 32.50 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Blog c.andrushevka, Zjytomyr
Online vertalen

Internet reclame UBU
Statistieken van de site


Bezoekers voor de laatste 24 uurІнформація Андрушівської міської ради Андрушівського району Житомирської області про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель

1 Мета проведення робіт: проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.
2. Дані про земельні ділянки:
# 1. Земельна ділянка для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, загальною площею – 0,02 HA, кадастровий № 1820310100:01:001:0031, місцерозташування: Житомирська область., m. Andrushivka, вул..Вобяна, 30-En.
# 2. Земельна ділянка для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, загальною площею – 0,8958 HA, кадастровий № 1820310100:01:011:0010, місце розташування: :Zjytomyr regio, m. Andrushivka, вул..Лисенко,7.
3.Умови конкурсу:
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання робіт (у календарних днях), а також інформацію про кількість складених учасником конкурсу звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок за попередні 24 van de maand.
Aanneming toepassingen geschorst voor vijf werkdagen vóór de datum van de.
Enveloppen van kandidaten van de concurrentie van het Commissievoorstel tijdens de bijeenkomst van de rozpečatuûtsâ.
In het geval van onvolledigheid, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, ongeveer informeert het de Voorzitter van de Commissie, met vermelding van de gronden voor weigering.
4.Lijst van bewijsstukken, voorgelegd aan de wedstrijd voor de selectie van artiesten:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 25.09.2012 # 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 September 2012 p. за № 1655/21967 (далі – Порядок);
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осібплатників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;
копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
копія(ї) ліцензії(th) та сертифікату(ів);
копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель, у якому, in het bijzonder, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, Wie moet de organisator verstrekken, en de lijst van documenten en materialen, dat zal worden voorgelegd volgens de resultaten van werk dat is uitgevoerd.
5. Uiterste datum indiening van aanbestedingsstukken:
Aan 17 jaar. 00 min. 01 Oktober 2014 van het jaar (met inbegrip van).
6. Postadres, waar zijn de documenten:
13401, Zjytomyr regio, Andrushivka rayon, m. Андрушівка пл. Lenin,7.
7.Інформація про проведення конкурсу:
конкурс відбудеться 08 Oktober 2014 , op 10:00 годині в залі засідань Андрушівської міської ради за адресою м. Andrushivka, PL. Lenin,7
8.Відомість про місцезнаходження комісії, контактні телефони:
13401, Zjytomyr regio, Andrushivka rayon, m. Andrushivka, PL. Lenin, 7.
Contact telefoonnummer: (04136) 2-15-86.


Internet reclame UBU

Internet reclame UBU
website 9 Van 10 op basis van 53 evaluaties. 30 gebruiker reviews.