This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 32.50 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Blog c.andrushevka, Zjytomyr
Online vertalen

Internet reclame UBU
Statistieken van de site


Bezoekers voor de laatste 24 uurInformatie over de prestaties van de district-begroting 9 maanden 2011 van het jaar

Aan het Fonds van de generaal van debegroting district voor januari-September 2011 jaar ontvangen 6814,3 ths. USD., What's on 332,3 ths. UAH. meer omzet voor januari — September 2010 van het jaar, тобто плановий показник Міністерства фінансів України за цей період виконано на 71,8 %. Найбільшу питому вагу у структурі надходжень доходів до районного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) door 9 maanden 2011 року провідне місце належало податку з доходів фізичних осіб, питома вага якого становить 99 відсотків від загальної суми надходжень. При плані на січень — September 6511,8 ths. UAH. до бюджету отримано 6745,7 ths. UAH. податку. Порівняно з аналогічним періодом 2010 року надходження збільшилися на 771,7 ths. UAH. На збільшення надходжень цього податку вплинуло поетапне зростання мінімальної заробітної плати (у грудні 2010 van het jaar — 922 USD., січніберезні 2011 van het jaar — 941 USD., April — September 2011 van het jaar — 960 USD.) та зростання середньомісячної заробітної плати в галузях економіки. Надходження податку на прибуток підприємств за 9 maanden 2011 року становить 44,8 ths. USD., тобто 72% від планових призначень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник збільшився на 0,1 ths. UAH. Питома вага власних надходжень бюджетних установ у структурі доходів районного бюджету становить 97,2 %. У січні-вересні 2011 року надходження склали 571,2 ths. UAH. Порівняно з аналогічним періодом 2010 року надходження збільшилися на 20,6 ths. UAH. Видатки загального фонду районного бюджету за 9 maanden 2011 року склали 64619,4 ths. USD., що перевищує відповідний показник 2010 jaar op de 7726,0 ths. UAH. Наявні ресурси районного бюджету спрямовувались, у першу чергу, salarissen van kosten, andere sociale uitkeringen, toegeschreven aan veilige begroting overeenkomstig artikel 55 Begrotingscode van Oekraïne. Voor het onderhoud van instellingen van socio-culturele doelstellingen 89,4 відсотка обсягу видатків загального фонду районного бюджету, of 57788,7 ths, USD., що перевищує відповідний показник 2010 jaar op de 8204 ths. UAH. Het grootste deel van, тобто 67,5 %, становлять видатки на утримання установ та проведення заходів у галузі „Освіта”, на що спрямовано коштів у сумі 22293,4 ths. USD., What's on 862,7 ths. UAH. більше показника відповідного періоду минулого року. На галузь «Охорона здоров’я» спрямовано коштів у сумі 10050,9 ths. USD., що також більше до відповідного показника 2010 jaar op de 3112,1 ths. UAH. На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 23372,8 ths. USD., of op de 4049,2 ths. UAH. meer, ніж у ІІІ кварталі 2010 van het jaar. По установах культури видатки становлять 1797 ths. USD., What's on 63,5 ths. UAH. meer, ніж у відповідному періоді 2010 van het jaar. Gericht op maatregelen voor fysieke cultuur en sport 274,6 ths. USD., What's on 116,5 ths. UAH. meer, ніж у ІІІ кварталі минулого року. Для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування (District Council) спрямовано коштів у загальній сумі 618,2 ths. UAH. Аналізуючи виконання районного бюджету в розрізі напрямків використання коштів, необхідно, Allereerst,, відзначити пріоритетне їх спрямування на виплату заробітної плати з нарахуваннями, на що витрачено 31020,6 ths. USD., of op de 5496,6 ths. UAH. meer, ніж у ІІІ кварталі 2010 van het jaar. На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно 858,9 en 318,3 ths. UAH. Bovendien, на придбання предметів і матеріалів та на надання послуг використано 924,8 ths. UAH. На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг спрямовано 2277,4 ths. USD., What's on 370,8 ths. UAH. більше відповідного минулорічного показника. По спеціальному фонду районного бюджету проведено видатків на загальну суму 2425,7 ths. UAH. На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету спрямовано до спеціального фонду 1483,1 ths. UAH. Door 9 maanden 2011 року до районного бюджету надійшло з Державного бюджету 37717,9 ths. UAH. дотації вирівнювання, що в повному обсязі відповідає запланованому показнику. До районного бюджету надійшло субвенції з Державного бюджету на загальну суму 24123,5 ths. USD., met inbegrip van: — на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям — 19469,2 ths, USD.; — надання пільг і субсидій населенню — 2921,7 ths. USD.; — на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «Гроші ходять за дитиною» — 368,5 ths. USD.; — на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень 107,3 ths. USD.; — інша субвенція — 258,2 ths. USD.; — субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах — 958,1 ths. USD.; — субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, Township, міських голів — 40,5 ths. UAH.

Ніна СУБОТЕНКО,
начальник фінансового управління райдержадміністрації


Internet reclame UBU

Internet reclame UBU
website 10 Van 10 op basis van 63 evaluaties. 22 gebruiker reviews.