Blog c.andrushevka, Zjytomyr
Online vertalen

Internet reclame UBU
Statistieken van de site


Bezoekers voor de laatste 24 uurInformatie over de prestaties van de district-begroting 9 maanden 2017 van het jaar

На виконання статті 28 Begrotingscode van Oekraïne Office van Financiën Andrušìvskoï Administration biedt informatie over de prestaties van de district-begroting 9 maanden 2017 van het jaar.
rotâgom januari-September 2017 aan het Fonds van de generaal van debegroting district (met uitzondering van intergouvernementele overdrachten) Ontvangen 29602,1 ths. USD., What's on 9541,7 ths. UAH. більше надходжень за січень-вересень 2016 van het jaar.
Впродовж січня-вересня 2017 року до спеціального фонду районного бюджету надійшло (met uitzondering van intergouvernementele overdrachten) 1822,2 ths. USD., What's on 662,8 ths. UAH. менше у порівнянні з аналогічним періодом 2016 van het jaar.
Найбільшу питому вагу в структурі надходжень доходів районного бюджету (met uitzondering van intergouvernementele overdrachten) займає податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 99,9% від загальної суми надходжень. При плані надходжень на січень-вересень 2017 van het jaar 24761,4 ths. UAH. до бюджету надійшло 29305,6 ths. UAH. податку, бюджетом додатково отримано 4544,2 ths. UAH. В порівнянні з 9 місяцями 2016 p. надходження збільшились на 9515,1 ths. UAH.
Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності за 9 maanden 2017 p. становлять 3,8 ths. USD., що в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року більше на 2,2 ths. UAH.
Door 9 maanden 2017 року власних надходжень бюджетних установ фактично надійшло 1822,2 ths. USD., What's on 1016,7 ths. UAH. більше запланованого. У структурі надходжень доходів (без урахування трансфертів) зазначені платежі займають 226,2%.
Видатки загального фонду районного бюджету за 9 maanden 2017 p. становили 205684,8 ths. USD., що перевищує показник відповідного періоду 2016 p. op 80680,8 ths. USD., або на 60,8%.
Наявні ресурси районного бюджету спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного Кодексу України.
На утримання закладів соціально-культурного призначення спрямовано 93,2% обсягу видатків загального фонду районного бюджету, або 191624,0 ths. USD., What's on 67769,4 ths. UAH. більше ніж за 9 maanden 2016 p.
Найбільшу питому вагу, або 31,5 % становлять видатки на утримання установ та проведення заходів у галузі «Освіта», на яку спрямовано кошти у сумі 50077,9 ths. USD., What's on 21268,9 ths. USD., або на 58% meer, ніж за 9 maanden 2016 van het jaar.
На видатки по галузі «Охорона здоров’я» спрямовано коштів у сумі 22977,7 ths. USD., What's on 7164,2 ths. UAH. більше показника відповідного періоду 2016 van het jaar.
На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 113414,1 ths. USD., What's on 37278,8 ths. UAH. meer, ніж за 9 maanden 2016 p.
По установах культури проведені видатки становлять 4554,9 ths. USD., What's on 1766,2 ths. UAH. більше показника 2016 van het jaar.
На проведення заходів з фізичної культури і спорту спрямовано 599,3 ths. USD., What's on 291,2 ths. UAH. більше відповідного показника 2016 p.
На забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування (районної ради) спрямовано коштів загальною сумою 1668,9 ths. UAH.
Аналізуючи виконання районного бюджету в розрізі напрямків використання коштів, необхідно, перш за все, відзначити пріоритетне їх спрямування на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 51223,9 ths. UAH.
На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно 842,4 ths. UAH. en 702,6 ths. UAH. Bovendien, на придбання предметів і матеріалів та на надання послуг використано 3845,0 ths. UAH.
На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 5048,1 ths. UAH.
По спеціальному фонду районного бюджету проведено видатків на загальну суму 5279,2 ths. UAH.
За рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання сільських закладів культури та дитячих дошкільних закладів протягом 9 maanden 2017 року проведено видатків по загальному фонду на суму 10547,4 ths. UAH.
Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності районний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію в сумі 4374,3 ths. UAH. До районного бюджету надійшло 8945,9 ths. UAH. додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я.
До районного бюджету надійшло субвенції з Державного бюджету на загальну суму 167982,9 ths. USD., в тому числі:
на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 39129,5 ths. USD.;
надання пільг і субсидій населенню — 71871,3 ths. USD.;
освітня субвенція — 35800,3 ths. USD.;
медична субвенція — 18720,7 ths. USD.;
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами — 71,2 ths. USD.;
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій — 700,0 ths. USD.;
на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань — 320,7 ths. USD.;
на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “Гроші ходять за дитиною” — 756,0 ths. USD.;
на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб — 613,2 ths. UAH.
Bovendien, до загального фонду районного бюджету надійшли інші субвенції на суму 1742,6 ths. USD., до спеціального фонду — 140,0 ths. UAH.
Door 9 maanden 2017 року районний бюджет виконано по загальному фонду з дефіцитом на суму 16268,8 ths. UAH. По спеціальному фонду бюджет виконано з профіцитом на суму 995,3 ths. UAH.


Internet reclame UBU

Internet reclame UBU
website 8 Van 10 op basis van 72 evaluaties. 26 gebruiker reviews.