Blogg c.andrushevka, Zjytomyr
Online oversett

Internett annonsering UBU
Statistikk på nettstedet


Besøkende siste 24 timerІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2017 av året

På gjennomføringen av artikkel 28 Budsjettkoden av Ukraina Økonomiseksjonen Andrušìvskoï administrasjon gir informasjon om ytelsen til distriktet budsjettet 9 МІСЯЦІВ 2017 av året.
rotâgom januar-September 2017 til General fondet av distriktet budsjettet (unntatt mellomstatlige overføringer) mottatt 29602,1 ths. USD., Hva skjer 9541,7 ths. UAH. більше надходжень за січень-вересень 2016 av året.
Впродовж січня-вересня 2017 року до спеціального фонду районного бюджету надійшло (unntatt mellomstatlige overføringer) 1822,2 ths. USD., Hva skjer 662,8 ths. UAH. менше у порівнянні з аналогічним періодом 2016 av året.
Найбільшу питому вагу в структурі надходжень доходів районного бюджету (unntatt mellomstatlige overføringer) займає податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 99,9% від загальної суми надходжень. При плані надходжень на січень-вересень 2017 av året 24761,4 ths. UAH. до бюджету надійшло 29305,6 ths. UAH. податку, бюджетом додатково отримано 4544,2 ths. UAH. В порівнянні з 9 місяцями 2016 p. надходження збільшились на 9515,1 ths. UAH.
Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності за 9 МІСЯЦІВ 2017 p. становлять 3,8 ths. USD., що в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року більше на 2,2 ths. UAH.
Ved 9 МІСЯЦІВ 2017 року власних надходжень бюджетних установ фактично надійшло 1822,2 ths. USD., Hva skjer 1016,7 ths. UAH. більше запланованого. У структурі надходжень доходів (без урахування трансфертів) зазначені платежі займають 226,2%.
Видатки загального фонду районного бюджету за 9 МІСЯЦІВ 2017 p. становили 205684,8 ths. USD., що перевищує показник відповідного періоду 2016 p. på 80680,8 ths. USD., eller på den 60,8%.
Наявні ресурси районного бюджету спрямовувались, i første omgang, на заробітну плату з нарахуваннями, інші соціальні виплати, віднесені до захищених статей бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного Кодексу України.
На утримання закладів соціально-культурного призначення спрямовано 93,2% обсягу видатків загального фонду районного бюджету, eller 191624,0 ths. USD., Hva skjer 67769,4 ths. UAH. більше ніж за 9 МІСЯЦІВ 2016 p.
Найбільшу питому вагу, eller 31,5 % становлять видатки на утримання установ та проведення заходів у галузі «Освіта», на яку спрямовано кошти у сумі 50077,9 ths. USD., Hva skjer 21268,9 ths. USD., eller på den 58% mer, ніж за 9 МІСЯЦІВ 2016 av året.
На видатки по галузі «Охорона здоров’я» спрямовано коштів у сумі 22977,7 ths. USD., Hva skjer 7164,2 ths. UAH. більше показника відповідного періоду 2016 av året.
На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 113414,1 ths. USD., Hva skjer 37278,8 ths. UAH. mer, ніж за 9 МІСЯЦІВ 2016 p.
По установах культури проведені видатки становлять 4554,9 ths. USD., Hva skjer 1766,2 ths. UAH. flere indeks 2016 av året.
На проведення заходів з фізичної культури і спорту спрямовано 599,3 ths. USD., Hva skjer 291,2 ths. UAH. indikatoren mer relevant 2016 p.
На забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування (District Council) спрямовано коштів загальною сумою 1668,9 ths. UAH.
Аналізуючи виконання районного бюджету в розрізі напрямків використання коштів, Det er nødvendig å, først og fremst, Merk prioriteten for retningen på lønningslisten av. На цю мету витрачено 51223,9 ths. UAH.
На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно 842,4 ths. UAH. og 702,6 ths. UAH. i tillegg, на придбання предметів і матеріалів та на надання послуг використано 3845,0 ths. UAH.
На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 5048,1 ths. UAH.
По спеціальному фонду районного бюджету проведено видатків на загальну суму 5279,2 ths. UAH.
За рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання сільських закладів культури та дитячих дошкільних закладів протягом 9 МІСЯЦІВ 2017 року проведено видатків по загальному фонду на суму 10547,4 ths. UAH.
Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності районний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію в сумі 4374,3 ths. UAH. До районного бюджету надійшло 8945,9 ths. UAH. додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я.
До районного бюджету надійшло субвенції з Державного бюджету на загальну суму 167982,9 ths. USD., inkludert:
— for betaling av kvoter til familier med barn, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 39129,5 ths. USD.;
надання пільг і субсидій населенню — 71871,3 ths. USD.;
освітня субвенція — 35800,3 ths. USD.;
медична субвенція — 18720,7 ths. USD.;
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами — 71,2 ths. USD.;
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій — 700,0 ths. USD.;
на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань — 320,7 ths. USD.;
на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батьків-вихователів і прийомних батьків за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “Гроші ходять за дитиною” — 756,0 ths. USD.;
на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб — 613,2 ths. UAH.
i tillegg, до загального фонду районного бюджету надійшли інші субвенції на суму 1742,6 ths. USD., до спеціального фонду — 140,0 ths. UAH.
Ved 9 МІСЯЦІВ 2017 року районний бюджет виконано по загальному фонду з дефіцитом на суму 16268,8 ths. UAH. По спеціальному фонду бюджет виконано з профіцитом на суму 995,3 ths. UAH.


Internett annonsering UBU

Internett annonsering UBU
nettsted 10 fra 10 basert på den 83 ocenok. 35 brukeranmeldelser.